Browsing byAuthor최진욱, 김진하 공저

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 2 of 2

Issue DateTitleAuthor(s)
2010탈사회주의 경제이행 국가의 권력구조 유형과 개혁 경로: 포스트-김정일 체제에 대한 시사점-
2011통일 진입과정에서의 북한 재건 방향-

BROWSE